Tynki ochronne FARADAYUS

Istnieje wiele sposobów na ograniczenie ilości promieniowania, które przedostaje się do naszego domu. Od wielu lat grono naukowców na całym świecie pracuje nad wynalezieniem  materiałów odpornych na elektrosmog. Należą do nich m.in.: farby, dachówki, okna, drzwi oraz opisane w artykule - tynki FARADAYUS.

Powszechnie, terminu „elektrosmog” używa się przy opisywaniu pól elektromagnetycznych, które wnikają do budynków. Jest on wytwarzany m.in. przez: telefony komórkowe, linie wysokiego napięcia, nadajniki radiowo-telewizyjne oraz wieże telefonii komórkowej.

1

Ze względu na narastające zainteresowanie opinii publicznej i naukowców na całym świecie, elektrosmog od dawna regularnie bada się pod kątem wpływu na organizm ludzki. Wyniki wielu analiz dowiodły, że możliwe skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne to: zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów i zatrzymania akcji serca, mutacje genetyczne i zmiany w psychice (np. depresja, trudności w koncentracji, zmniejszenie wydajności pracy, zaburzenia biorytmu).

Wiele sprzecznych wniosków dotyczących ryzyka związanego z elektrosmogiem, zaniepokoiło ludzi. Firma Ernstbrunner Kalktechnik Ltd. wprowadziła więc na rynek swój innowacyjny produkt - tynki ochronne Faradayus jako ofertę dla tych, którzy chcą zapobiec narażaniu na elektrosmog.

Tynki Faradayus to trwała i opłacalna ochrona starych i nowopowstałych budynków przed polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez zewnętrzne źródła. Są pewnego rodzaju tarczą, przez którą nie przedostają się fale zarówno o niskich, jak i wysokich częstotliwościach. Promieniowanie instalacji elektrycznej, wież telefonii komórkowej, telefonów bezprzewodowych, itp. jest bowiem zatrzymywane.

1

Pomiary natężenia fal o wysokich częstotliwościach, mikrofal i urządzeń do radiolokacji, wykonane przez prof. P. Pauliego z Uniwersytetu Sił zbrojnych w Monachium, wykazały że tynki te absorbują 99% promieniowania o częstotliwości 2000 MHz.

Ich zaletą jest to, że nie wymagają osobnych, dodatkowych części, np. płyt ochronnych. Co więcej, do ich montażu nie jest potrzebny specjalnie przeszkolony wykonawca.

 

Więcej informacji:

LINK DO DZIAŁU 1