Promieniowanie anten stacji bazowej CT

 
Anteny stacji bazowej są zwykle zlokalizowane wewnątrz sześciokątnego obszaru zwanego „komórkami”, które dzielą duży obszar zawierający sieć telefonii komórkowej, tak jak to zostało pokazane na poniższym obrazku. Gęstość tych komórek i liczba anten, wzrasta wraz z ze wzrostem liczby użytkowników na danym obszarze.

5

 Anteny stacji bazowej umieszczone w centrum tych komórek wyglądają jak ta na następnym zdjęciu.

4

Każde przedsiębiorstwo telefonii komórkowej ma swoją własną sieć z antenami, która powoduje wzrost całkowitego zanieczyszczenia obszaru promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Zanieczyszczenie elektromagnetyczne wytworzone przez jedną antenę:

Obecnie istnieje silne zainteresowanie poziomem tego zanieczyszczenia i jego związku z bezpiecznym limitem minimalnej odległości budynków od anteny. Na tym obszarze promieniowanie anteny jest anizotropiczne i nie może być porównywane do modelu izotropicznego anteny dookolnej.  Na poniższym zdjęciu, można zaobserwować symulację rozkładu promieniowania elektromagnetycznego powszechnie stosowanej anteny stacji bazowej, umieszczonej na ścianie wysokiego budynku. 

2

Położenie i rodzaj materiału użytego do wykonania elewacji może imponująco wpływać na rozchodzenie się fal (zjawisko propagacji fal), np. silne pole występuje nawet na obszarach położonych daleko od anten (czerwony kolor), w przeciwieństwie do obszarów bliższych (zielony kolor). Ten fakt i innego rodzaju zjawiska nie wspomniane tutaj, czynią bezużytecznym projekt bezpiecznego limitu odległości np. 300 metrów pomiędzy anteną a budynkiem. Zamiast niego powinny być zastosowane inne rozwiązania.

Zanieczyszczenie elektromagnetyczne wytworzone przez wiele anten:

Określenie bezpiecznego limitu odległości w obecności wielu anten na jednym obszarze, jest trudniejsze do obliczenia.

4

Na powyższym obrazku można zaobserwować symulację rozkładu promieniowania elektromagnetycznego, rozprowadzanego na obszar zabudowań przez kilka anten. Położenie maksimów promieniowania jest przedstawione na czerwono. Prosta kontrola promieniowania emitowanego przez sieć CT (blisko lub daleko od anten) za pomocą czujników, nie daje realnego opisu obszaru wolnego od zanieczyszczenia elektromagnetycznego.