Promieniowanie linii transmisyjnych

 

Linie transmisyjne niskiego napięcia

W niektórych krajach, takich jak Grecja, przy domach lub apartamentach w większych budynkach, instaluje się linie transmisyjne o małej mocy. Na poniższym zdjęciu widoczny jest przykład. Są to linie transmisyjne, których przewody posiadają niskie napięcie (230 V każdy), bez zewnętrznego uziemienia, ale za to z jednym dodatkowym przewodem pełniącym tą rolę.

1

Poniższy schemat  przedstawia symulację wartości pola otaczającego jedną linię transmisyjną umieszczoną przy budynku. Dzięki temu możemy przekonać się, jak fale ELF (o skrajnie niskich częstotliwościach) rozprzestrzeniają się wewnątrz budynku, oraz sprawdzić czy wartości pola magnetycznego i elektrycznego mieszczą się w limitach bezpieczeństwa.

2

Wynik przedstawia się następująco :

- Zanieczyszczenie elektromagnetyczne rozprzestrzenia się wewnątrz budynków i ziemi.

- Pole magnetyczne nieznacznie zmienia się wraz z odległością od linii.

- Limit bezpieczeństwa 500 A/m jest przekroczony wewnątrz wszystkich budynków i nawet na zewnątrz nich.

Grecja i kraje, które używają tej samej technologii linii transmisyjnych w sieci transmisji mocy, mają poważny problem z zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, z powodu istnienia wielu linii na tym samym obszarze. W innych krajach takich jak Wielka Brytania, linie energetyczne są instalowane pod ziemią, a kable mają zewnętrzne uziemienie. Lecz nawet w tym przypadku, jakość uziemienia używanych kabli jest ciągle wątpliwa.

 

Linie transmisyjne wysokiego napięcia

Biologiczne skutki elektrosmogu produkowanego przez linie transmisyjne o dużej mocy i odległość słupów wysokiego napięcia od domów wzbudzają duże ogólnoświatowe zainteresowanie. W niektórych krajach takich jak Grecja, bezpieczna odległość jest ograniczona do 300 metrów. Na powyższym zdjęciu pokazano 7-liniowy słup wysokiego napięcia. Posiada on sześć podwójnych linii transmisyjnych o wysokim napięciu i jedną linię na szczycie, używaną jako uziemienie.

3

Na kolejnym schemacie przedstawiona została symulacja wartości pola jednej linii transmisyjnej o wysokim napięciu równym 7 kV , częstotliwości 60 Hz i odległości 70 metrów od budynku. Wykonano ją aby przekonać się, jak fale ELF rozprzestrzeniają się wewnątrz budynku i na ziemi, oraz by sprawdzić czy otrzymane wartości pola magnetycznego i elektrycznego mieszczą się w limitach bezpieczeństwa.

5

Wynik przedstawia się następująco:

- Zanieczyszczenie elektromagnetyczne rozprzestrzenia się poza wspomniany limit 300 m. Wartość pola magnetycznego znajdującego się w promieniu 300 metrów jest o 4420 A/m wyższa niż powinna być, by zmieścić się w limicie bezpieczeństwa wynoszącym 500 A/m. Z kolei wartość pola elektrycznego nie przekracza limitu bezpieczeństwa równego 10 kV. Można przewidzieć, że nie zdarzy się tak w przypadku linii transmisyjnej o napięciu wyższym niż 10 kV.

- Zanieczyszczenie elektromagnetyczne rozprzestrzenia się wewnątrz ziemi na głębokości większej niż 50 metrów.

- Zanieczyszczenie elektromagnetyczne rozprzestrzenia się wewnątrz budynków, a nawet za nimi.

- Sugerowany bezpieczny limit odległości równy co najmniej 300 metrom jest bezsensowny. Cała strategia ochrony powinna być oparta na innych założeniach.

To wyliczenie przedstawia tylko, co dzieje się w sieciach dystrybucji mocy elektrycznej  używających podwieszonych kabli. Stworzono go, aby dać innym możliwość wyrobienia sobie opinii na temat problemu umieszczenia słupów wysokiego napięcia w bezpiecznej odległości od domów.